Η Θεραπευτική Κοινότητα (κοινόω – ῶ) ‘‘Κυψέλη’’ ανήκει στο δίκτυο των Θ.Κ. Δημοκρατικού – Ψυχοδυναμικού Τύπου∙ διαπνέεται και από το πνεύμα της Ομαδικής Ανάλυσης. Ακολουθούν τις αρχές Επιτρεπτικότητας, Δημοκρατικής Συμμετοχής, Κοινοτισμού και Αντιπαράθεσης-Εναρμόνισης με την Πραγματικότητα κατά R.N. Rapoport, παράλληλα με τις αξίες της Κοινότητας των Κοινοτήτων (C of C), της Υγιούς Προσκόλλησης και Αλληλεξάρτησης, Αυξημένης Υποστήριξης-Χωρητικότητας, Ενεργού Συμμετοχής, Επικοινωνίας, Ανταποκριτικής Διαδικασίας, Ισορροπίας Ποιότητας Εμπειριών, Σεβασμού, Κατανόησης Σχέσεων και Υπευθυνότητας. Αυτές οι αρχές και αξίες συνυφαίνονται με τα θεμέλια των εταιρειών μας, αγάπη, ελευθερία, απλότητα και ιδιοπροσωπία. Αξίζει να αναφερθούν ο Ηράκλειτος με το ‘ξυνόν εστί πάσι το φρονείν’ με τη δυαδική διαλεκτική του καθώς και ο Πλωτίνος με το ‘φρονείν πάσι όλον’.

Η Κοινότητα λειτουργεί αυτόνομα για ενήλικες καθώς και για παιδιά-εφήβους-νέους με συντονισμό από τον Κύκλο Κοινοτικής Λειτουργίας. Ως προς τους ενήλικες οι ομάδες διακρίνονται α) στις πρωινές Ψυχοδράματος, Ζωγραφικής, Κατασκευών & Χειροτεχνίας, Παραμυθιού & Μυθολογίας, Μουσικής Κίνησης και β) στις απογευματινές Ομάδες Ζωγραφικής, Πηλού-Πλαστελίνης, Παιχνιδιού, Κατασκευών & Χειροτεχνίας, Παραμυθιού & Μυθολογίας, Μουσικής Κίνησης, Οργάνωσης, Ολομέλειας, Μουσικού Αυτοσχεδιασμού, Κινηματογράφου και Ψυχοδράματος. Ιδιαίτερη περίπτωση συνιστούν οι Ομάδες Καλεσμένων.

Οι Ομάδες Παιδιών-Εφήβων-Νέων είναι Αναπτυξιακές και ταξινομούνται σύμφωνα με την ηλικία σε τέσσερις κατηγορίες: 3-7, 7-11, 11-15 και 15-20 ετών. Πέραν όλων των παραπάνω υφίστανται και Δραστηριότητες του Κύκλου Κοινοτικής Λειτουργίας με το όνομα ΑΜΙΛΛΑ που περιλαμβάνουν τις Ομάδες Ορχήστρας, Χορωδίας, Θεάτρου, Παραδοσιακών Χορών, Ιστορίας & Παραδόσεων, Εθνικών Επετείων, Δεξιώσεων, Εφημερίδας, Φωτογραφίας, Εργοχείρου, Βιβλιοθήκης, Εκδρομών, Ποδοσφαίρου, Πετοσφαίρισης (Βόλεϊ) και Μαραθωνίων.

Η Κοινοτική Θεραπεία έχοντας το αυτό πνεύμα, προοπτική και ωφελιμότητα, αλληλοσυμπληρώνεται με τη δυαδικού και ομαδικού πλαισίου Ανάλυση-Ψυχοθεραπεία. Διαφοροποιείται επί μέρους, ωστόσο, ότι υπερέχει κατά την διάρκεια του χρόνου ως προς τα βιωματικά, καλλιτεχνικά και άλλα ευρύτερα, κοινοτικά της στοιχεία, ενώ περιορίζεται ως προς τα αναλυτικά σχόλια και τις ερμηνείες. Ισχύουν και εδώ τα περί  Προκαταρκτικών Συνεντεύξεων, Θεραπευτικού Συμβολαίου και Εργασιακής (Θεραπευτικής) Συμμαχίας. Σημειωτέον ότι οι προϋποθέσεις των κινήτρων και των ενδείξεων για συμμετοχή στην Κοινότητα είναι λιγότερο ανελαστικές έτσι ώστε ο καθένας, πέραν των βιαίων και καταστρεπτικών ακροτήτων, να έχει την ευχέρεια της εισόδου σ’αυτές. Σε περιστατικά μάλιστα, στα οποία αντενδείκνυται η Ανάλυση-Ψυχοθεραπεία ή υφίσταται ασάφεια κινήτρων και ενδείξεων θεραπείας, οι ομάδες της Θεραπευτικής Κοινότητας ‘‘Κυψέλη’’ αποτελούν εξαιρετικές επιλογές για όσους επιθυμούν εξέλιξη του Εαυτού τους, δεδομένου ότι παριστά εξαιρετικών δυνατοτήτων Μεταβατικούς Χώρους τόσο αυτές καθαυτές εντός τους, όσο και προς την έναρξη Ανάλυσης-Ψυχοθεραπείας.