Θεραπεύω σημαίνει επιμελούμαι, περιποιούμαι, φροντίζω. Αναλύω ψυχοθεραπευτικά σημαίνει αναδεικνύω σχετικά θέματα που τίθενται ενώπιόν μου, τα διασαφηνίζω και τα σχολιάζω – ερμηνεύω με προοπτική την περαιτέρω ενδογενή διεργασία τους. Τα θέματα αυτά σχετίζονται με σημαντικούς προβληματισμούς ως προς την ποιότητα και εξέλιξη της ζωής της κάθε προσωπικότητας, καθώς και με ποικίλα προβλήματα, ιατρικά, ψυχολογικά και κοινωνικά (άγχη, φοβίες, διαταραχές πανικού, ψυχαναγκασμοί, διάφορες μορφές κατάθλιψης, επιπεπλεγμένο πένθος,  ψυχοσωματικά, εξαρτήσεις, επαγγελματική εξουθένωση, απογοήτευση, ανία, κατακερματισμός σχέσεων, κοινωνικός αποκλεισμός κλπ).

Κατά συνέπεια Ανάλυση-Ψυχοθεραπεία είναι η τέχνη και επιστήμη της εμπαθητικής-ενσυναισθητικής επιμέλειας των όσων διαμεσολαβούνται περί τη ψυχή ενός προσώπου μέσω αναλυτικών, μη αναλυτικών και βιωματικών διαδικασιών και δη αναδομικών διεργασιών καθώς και θεραπευτικών, εν γένει, παραγόντων προς όφελος των διαπροσωπικών και διαμεσοπροσωπικών του όλου σχέσεων, της προσαρμοστικότητας και της κοινωνικότητας του καθενός. Αποτέλεσμα είναι η βελτίωση του Εαυτού στην πορεία μέσω της Ιδιοπροσωπία προς το Γνώθι Σαυτόν και το Ευ Ζην κατά την εκάστοτε κρίση, επιλογή και επιτελεστική βούλησή του. Όλα αυτά συμβαίνουν είτε σε δυαδικό (ατομική), είτε και περαιτέρω σε ομαδικό πλαίσιο. Εναρμονίζονται δε με τη λειτουργικότητα των φλοιωδών και υποφλοιωδών σχηματισμών των ημισφαιρίων του εγκεφάλου, κατά τα σύγχρονα δεδομένα των Νευροεπιστημών, ιδιαίτερα ως προς τις δώδεκα κύριες λειτουργίες του Εγώ, άλλοτε κατά τα μέρη τους και άλλοτε κατά την ολότητά τους.

Αναγκαίες προϋποθέσεις συνιστούν οι ορθές ενδείξεις, τα κατάλληλα κίνητρα και οι δυνατότητες, ικανότητες των ενδιαφερομένων για ενεργό, υπομονετική και συνεπή συμμετοχή σύμφωνα με το Θεραπευτικό Συμβόλαιο και την Εργασιακή Συμμαχία που συνάπτονται με τον θεραπευτή. Για το λόγο αυτό υφίστανται προκαταρκτικές συνεντεύξεις, μια έως τρεις και εν ανάγκη περισσότερες, ώστε να διευκρινισθούν η καταλληλόλητα των ενδείξεων και επάρκεια των κινήτρων καθώς επίσης και τα ενδεχόμενα αντικίνητρα. Στις ασαφείς περιπτώσεις υφίσταται δυνατότητα επιπλέον συναντήσεων και συμμετοχής σε ομάδες, κυρίως καλλιτεχνικές, της Θεραπευτικής Κοινότητας μας ‘Κυψέλη’ για την επί τα βελτίω τροποποίηση των κινήτρων, πάντοτε στα πλαίσια της συνολικής εκτίμησης της κάθε προσωπικότητας και των χαρακτηριστικών της. Αυτά συντελούν στην πορεία για την ικανοποίηση των θεραπευτικών απαιτήσεων, την τελική επιτυχία και την επιβράβευση. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί η ιδιαίτερη σημασία που δίνεται στη στατική και δυναμική διάσταση της διαδικασίας, της δομής, της μεταδομής και του περιεχομένου.