Οι “Αυτοτελείς Ζώνες” παριστούν ανεξάρτητες κατά τη δομή και λειτουργία τους οντότητες τόσο μεταξύ τους, όσο και ως προς την “Αναγέννηση” και τα “Επιστημονικά Πεδία”, με

την ελευθεροσυνειρμική ανατροφοδότηση, ανταπόκριση και τις δημιουργικές προτάσεις των μελών,
την ανάληψη ευθυνών τόσο προσωπικά, όσο και κατά τη συμμετοχική έρευνα-δράση,
την δυνατότητα για διαπολιτιστικές γεφυρώσεις υπό την ελεύθερη βούληση κι ανεξαρτησία τους,
τις διατιθέμενες διορθωτικές διαδικασίες για το ενδεχόμενο λαθών και
την περαιτέρω προοπτική της αποκατάστασης των αδικιών, που ενδεχομένως διέλαθαν.

Οι Ζώνες αυτές συντελούν στην ανάδειξη όσων επιθυμούν εμπράκτως να δημιουργήσουν κάτι το ιδιαίτερο και αναπτύσσουν περισσότερα και καλύτερα δίκτυα ευσταθούς ισορροπίας του όλου συστήματος των συνεργαζομένων εταιρειών.

Λειτουργούν με σεμιναριακή, συνήθως καθώς και εργαστηριακή ή οργανωτική μορφή χωρίς να αποκλείεται η οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Αντίθετα, μάλιστα, με τη μεγάλη ετερογένεια των “Αυτοτελών Ζωνών” επέρχονται ευχάριστες εκπλήξεις.